Härligt, dags att göra behovsinventering,marknadsanalys, omvärldsspana, etablera en organisation, hitta samverkansparter.

Inför inköp och upphandling

Vad, varför, hur?

Innan kravställning formuleras och eventuell upphandling publiceras är det både fritt fram och viktigt att träffa leverantörerna, ha en öppen dialog, be om demonstrationer och priser, kör pilottester. Men allra först – definiera ert varför och därefter ert vad! Och glöm inte att ta reda på vilka olika inköpsalternativ ni har, om ni behöver upphandla, vilka ramavtal som finns osv.

Tio saker att tänka på inför inköp

1. Definiera ert varför för att landa ert vad (why->how->what). Fundera igenom och tydliggör syfte och behov, beskriv vad ni vill uppnå. Diskutera behoven utifrån situation, beteende och även motivation hos olika användare för att till slut landa i vad det är som ska köpas in (en eller flera olika it-tjänster) och hur komplext det är. Arbeta med utvärderingar, effektkedjor och projektplaner, för att hitta tillbaka till varför något ska köpas in, vad det är och hur det sedan ska förvaltas och följas upp.

2. Kartlägg era förutsättningar kopplat till infrastruktur, it-miljö, budget.

3. Säkerställ en organisation för arbetet hela vägen från inköp till förvaltning. En organisation där olika parter och kompetenser finns med. Allt från informationssäkerhetsansvariga, systemförvaltare och jurister till faktiska användare från verksamheten (lärare, elever, administratörer, vårdnadshavare).

4. Gör en omvärldsspaning och marknadsundersökning. Finns det ni söker på marknaden, helt eller delvis?

5. Gör informationsförfrågningar (RFI – request for information).

6. Träffa leverantörer (dialogmöten), be om en demonstration av tjänsterna. Ett bra sätt att få koll på om det ni tänker er finns färdigt eller behöver utvecklas. Landa era tidsramar, vad behöver ni ha på plats direkt, vad kan vänta osv.

7. Begär in priser, så att ni dels ser om det ryms inom budget och dels ser om ni kan direktupphandla.

8. Ha en öppen dialog med alla leverantörer. Om ni ser att en leverantör inte har det ni vill ha, meddela det. Sedan är det ju upp till alla leverantörer att bestämma om man vill lämna anbud eller ej.

9. Genomför en pilotrunda för att skaffa erfarenhet och undvika att ni investerar i något som ni inte behöver eller vill ha.

10. Välj inköpsform. Inköp, direktupphandling, upphandling eller avrop på ramavtal. Beroende på vad ni ska köpa och vem som köper, finns olika vägar och varianter. Använder ni ramavtal, så se till att använda avtal där de flesta leverantörerna finns med så att konkurrens inte uteblir.

OBS! Om en upphandling inte behövs: säkerställ ändå en ordentlig kravställning med ett tydligt varför. Direktupphandlingar till ett värde över 100.000 kr ska alltid dokumenteras.

Konkret stöd i arbetet

Edtechkartan

Edtechkartan beskriver områden och processer och visar vilka leverantörer som finns kopplat till dessa. Observera att det är medlemmar i Swedish Edtech Industry som är representerade på kartan.

Att köpa edtech – olika inköpsförfaranden, ord- och begreppslista

Ett dokument där vi listat olika varianter av inköp kopplat till områden och processer i Edtechkartan. Även med resonemang kring olika utvärderingsmodeller, relevanta lagar och förordningar, ord- och begreppslista.

Här hittar du dokumentet!

Interoperabilitet och it-standarder

Ett dokument där vi definierat de olika områdena och processerna som finns i Edtechkartan och till det en lista över olika relevanta standarder och informationsflöden att kravställa.

Här hittar du dokumentet!

Läs mer

– LOU – Lag om offentlig upphandling (Sveriges Riksdag) – länk

– Processen för LOU (Upphandlingsmyndigheten) – länk

Stöd och konkreta verktyg för nuläge, uppföljning och utvärdering:

– Effektkedjan – ur Leda digitalisering, steg 3 (Skolverket) – länk

– LIKA för ledning och LiKA för lärare (verktyg från SKL) – länk

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet, kanske tips på bra hänvisningar o.s.v.?
Hör gärna av dig till oss via länken här!

Fortsätt till nästa del: Tio saker att tänka på under upphandling