Alla dessa alternativ, ord och termer

Upphandling eller inte

Att köpa edtech kan vara relativt enkelt eller rejält svårt. Att reda i olika alternativ för upphandling en djungel. Vilka möjligheter finns? Behöver ni upphandla? När är det relevant att använda ramavtal? I ett försök att tydliggöra vilka olika alternativ som finns har vi sammanställt ett dokument där olika inköpsformer finns beskrivna och när de lämpar sig i förhållande till vad som ska köpas in, vilka områden och processer det handlar om. Vi har också listat utvärderingsmodeller.

Samma ord – olika tolkning

Vi använder samma ord och begrepp, men menar olika saker. Något som kan få stora konsekvenser i en kravställning där leverantörerna har tolkningsföreträde. Därför har vi påbörjat en lista där vi definierar en del vanliga termer och beskrivningar som används med hopp om att minska gapet mellan det man tror är beställt och det som sedan levereras.

Stöd i arbetet: upphandlingsförfarande, ord- och begreppslista

Ett dokument där vi listat olika varianter av inköp kopplat till områden och processer i Edtechkartan. Även med resonemang kring olika utvärderingsmodeller, relevanta lagar och förordningar, ord- och begreppslista.

Länk till dokumentet: Att köpa edtech – olika upphandlingsförfarande, ord- och begreppslista

Ett par av arbetsbladen i dokumentet finns även som pdf nedan, men notera att dokumentet länkat ovan är levande och kan komma att kompletteras efterhand.

Upphandlingsförfarande (pdf 2019-11-11)
Ord- och begreppslista (pdf 2019-11-11)

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet, kanske tips på bra hänvisningar o.s.v.?
Hör gärna av dig till oss via länken här!