Läs mer

Här samlar vi samtliga tips från de olika sidorna.

Utöver det, finns i de två dokumenten: Att köpa edtech – olika inköpsförfarande, ord- och begreppslista samt It-standarder skola, informationsflöden, områden och processer hänvisning till mer läsning.

Har du fler bra lästips – tipsa oss gärna!

Läslista

Upphandling

– LOU – Lag om offentlig upphandling (Sveriges Riksdag) – länk

– Processen för LOU (Upphandlingsmyndigheten) – länk

– Funktionskrav i upphandling (Upphandlingsmyndigheten) – länk

– Utvärderingsmodeller (Upphandlingsmyndigheten) – länk

– Ramavtal (Kommentus) – länk
(se även dokumentet med inköpsförfarande, där länkar till relevanta ramavtal finns)

– Ramavtal (Kammarkollegiet, avropa.se) – länk
(se även dokumentet med inköpsförfarande, där länkar till relevanta ramavtal finns)

– Upphandla för utveckling (bok av Kristina Björn) – kan köpas här.

Informationssäkerhet

– Stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete i organisationer (MSB) – länk

– KLASSA (verktyg från SKL) som genererar upphandlingskrav samt handlingsplan för förvaltning – länk

Dataskyddsförordningen – hantering av personuppgifter

– Datainspektionen – länk

– SKL:s 10 informationsinsatser inklusive specialområde skola – länk

Avtalsmallar och vägledningar

– Molntjänster (vägledning SKL) – länk

– Mall PuB-avtal (SKL) – länk

– Avtalsmallar (It- och telekomföretagen) – länk

Förvaltning, utvärdering, uppföljning och utveckling

– Verksamhetslogik (Ekonomistyrningsverket) – länk

– Effektkedjan – ur Leda digitalisering, steg 3 (Skolverket) – länk

– Innovationsguiden (SKL) – länk

– LIKA för ledning och LiKA för lärare (verktyg från SKL) – länk

– KLASSA (verktyg från SKL – genererar handlingsplan för förvaltning) – länk

DIGG – myndigheten för digital förvaltning

– Nationella digitala tjänster – länk

– Rapport om e-legitimering inom offentlig förvaltning (länk)

Infrastruktur: Idp, federering osv

– Tekniska förutsättningar inför digitala nationella prov (Skolverket) – länk

– Ordlista (Skolfederation) – länk

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet, kanske tips på bra hänvisningar o.s.v.?
Hör gärna av dig till oss via länken här!