Läs mer

Här samlar vi samtliga tips från de olika sidorna i vårt stöd Att välja och värdera digitala lärresurser samt även andra relevanta lästips.

Har du fler bra lästips – tipsa oss gärna!

Läs- och tipslista

Skolverkets stödjande insats 

– Så väljer och värderar du digitala lärresurser – länk

– Leda och lära i tekniktäta klassrum – länk

Metodstöd och vägledningar

– Swedish Edtest, Vinnovaprojekt för att utveckla ett metodstöd för att välja, värdera och utveckla digitala lärresurser – länk

– Att köpa edtech – ett stöd vid inköp och upphandling – länk

Hitta digitala tjänster

– Edtechkartan, en process- och områdeskarta där olika digitala tjänster finns mappade – länk (sidan du befinner dig på)

– Hitta läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang, SPSM – länk

Tillgänglighet och anpassningar

– Funktioner som ökar tillgängligheten, SPSM – länk

– Om Webbtillgänglighetsdirektivet, Funka.nu – länk

Stöd och handlingsplaner 

LIKA ledning och LiKA lärare, stöd för skolledning och lärare, genererar handlingsplaner på lednings- och individnivå, SKR – länk

– Skoldigiguide, stöd för huvudman, SKR – länk

– Skoldigiplan, SKR – länk

Dataskyddsförordningen

– Datainspektionen – länk

– SKL:s 10 informationsinsatser inklusive specialområde skola – länk

Informationssäkerhet

– KLASSA (verktyg från SKR – genererar handlingsplan för förvaltning) – länk

Övrigt

– Medierådets checklista för könsstereotyper – länk 

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet, kanske tips på bra hänvisningar o.s.v.?
Hör gärna av dig till oss via länken här!