Tekniska förutsättningar – matchning

På den här sidan hittar du en mappning av Skolverkets krav gällande de tekniska förutsättningarna kopplat till Edtechkartans områden och därtill de leverantörer som erbjuder tjänster och produkter så att ni kan säkerställa att ni har den teknik som behövs på plats för att kunna logga in och använda Skolverkets kommande provplattform för genomförande av digitala nationella prov. Men igen – teknik som är smart att investera i och som behövs för åtkomst även till andra digitala tjänster ni använder.

Mer om kraven

Ytterligare konkretisering och förklaring av Skolverkets krav finns här.

Skolverkets information

– Tekniska förutsättningar

Avtal med leverantörer

Tänk på att se över vilka befintliga avtal ni har i kommunen/huvudman, vilka ramavtal och möjligheter till avrop som finns hos t.ex. Adda Inköpscentral och Kammarkollegiets Avropa.se. En listning över alternativ finns här på Edtechkartan, under vårt stöd Att köpa Edtech: Olika upphandlingsförfaranden

Matchning: Skolverkets krav – Edtechkartan – Leverantörer – Läs mer

I tabellen nedan har vi matchat Skolverkets krav med de beskrivna processerna i Edtechkartan och därtill några av de leverantörer* som erbjuder tjänster och produkter kopplat till DNP-kraven. Klicka på processrubriken så kommer du direkt till den på Edtechkartan, där processbeskrivning samt även ytterligare leverantörer som erbjuder tjänster utöver dem vi har med i tabellen nedan men inom annat scope än DNP.

Kika i listan över leverantörer – kanske använder ni redan deras tjänster och har avtal med dem? Ta kontakt för dialog om hur de kan hjälpa er med förberedelserna inför digitala nationella prov!

SKOLVERKETS KRAV EDTECHKARTAN LEVERANTÖRER STÖD – LÄS MER:
Digitala enheter: Hårdvara
Managering av hårdvara och mjukvara 
Stabil internetuppkoppling: Dimensionerad internetuppkoppling och lokala nätverk
Provisionering: Provisionering av användarkonton 
Registervård:  Katalogtjänster och metakataloger 
Hantera personrelaterad information 
Personalhantering
Organisationshantering – grunduppgifter skolorganisation
Administration av personaluppgifter
Administration av barn- och elevgrupper 
Krav på federerad inloggning Identitets- och behörighetshantering 
Idp- och SSO-tjänster 
Multifaktorautentisering för personal: Identitets- och behörighetshantering

*leverantörer som är medlemmar i Swedish Edtech Industry

Innehållsförteckning

Klicka på rubrikerna, så kommer du direkt till respektive sida

1. Det digitala ekosystemet – tekniska och organisatoriska förutsättningar
En vägledning i era förberedelser inför digitala nationella prov och för ett hållbart digitalt ekosystem.

2. Hur redo är ni?
En enkel skattning som utgångsläge i era förberedelser och användningen av vårt stödmaterial

3.  Tekniska förutsättningar
Konkretisering av kraven med tips och att tänka på
Informationsförsörjning: exempel utifrån olika it-miljöer
Matchning: Krav – Edtechkartan – Leverantörer – Stöd

4. Organisatoriska förutsättningar
Konkretisering av kraven med tips och att tänka på
Matchning: Krav – Leverantörer – Stöd

Läs mer

Länkar till relevanta externa sidor, där stöd och information finns

– Skolverket

– Skolfederation

– SKR vägledning nationella skrivprov på dator

Målgrupp

Materialet vänder sig framför allt till dig som är övergripande ansvarig för införandet av digitala nationella prov hos en huvudman, på en förvaltning, skola, it-avdelning e.dyl. och som är involverad i de eventuella investeringar, inköp och upphandlingar som behöver göras. 

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet?
Hör gärna av dig till oss via länken här!