Det digitala ekosystemet – tekniska och organisatoriska förutsättningar

En vägledning i era förberedelser inför digitala nationella prov, men också för att skapa ett hållbart digitalt ekosystem för alla tjänster ni använder!

Det här materialet är framtaget av Swedish Edtech Industry med ambitionen att vara ett stöd för huvudmän och skolor i arbetet med att skapa de förutsättningar som bland annat behövs för att genomföra digitala nationella prov (DNP) i Skolverkets kommande provplattform. Det är tänkt att fungera som ett komplement och konkretiserande vägledning till Skolverkets information

Tänk på att:

– oavsett eventuella fördröjningar från Skolverkets sida, är de tekniska och organisatoriska förutsättningar som beskrivs kopplat till DNP, även till stor nytta i arbetet med ert ekosystem av digitala tjänster i stort. Det är alltså inte ogjort arbete och stora delar behövs oavsett när, var och hur åtkomst och genomförande av digitala nationella prov kommer ske. Att investera i de grundläggande förutsättningarna här är att investera i grunderna för ett säkert, effektivt och kvalitativt digitalt ekosystem.

Skolverkets provplattform enbart kan användas för nationella prov och bedömningsstöd, inte för övriga prov och tester ni genomför. För det behöver ni en separat prov- och bedömningstjänst, där ni också kan konstruera era egna prov (se Edtechkartan för att hitta leverantörer). Flera har redan investerat i en sådan för att bland annat kunna genomföra de nationella skrivproven som varit obligatoriska att genomföra digitalt sen 2018. Och det är också viktigt ur aspekten digital vana – elever och lärare ska vara vana vid att genomföra prov i en provtjänst! 

det finns flera tjänster och lösningar att använda er av när det gäller de tekniska förutsättningarna – integratörer och leverantörer.

För att navigera på sidorna här, klicka antingen på rubriken DNP i menyn överst på sidan och undersidorna där alternativt längst ner på sidan, där innehållsförteckning finns.

Observera att sökrutan ovan till höger enbart är till Edtechkartan, en karta där skolans olika processer finns och till det relevanta digitala tjänster och produkter. 

Kort om vårt stöd

Delar som ingår, förutsättningar som krävs: teknik – organisation – kompetens

Hur redo är ni?

Börja gärna med vår enkla skattning för att ta reda på hur redo ni är för digitala nationella prov. Skattningen ger också tips och leder er in till våra olika sidor och till de leverantörer som kan bistå er i arbetet. Klicka här.

Innehåll

Stödet utgår från Skolverkets information och beskrivning av de förutsättningar som behövs och förberedelser som behöver göras för åtkomst och användning av deras provplattform, för genomförande av digitala nationella nationella prov. 

Stödet är indelat i tre delar: Tekniska förutsättningar och Organisatoriska förutsättningar, där vi även har med kompetens och digital vana samt en enkel skattning och checklista där ni kan få en känsla för hur redo er organisation är för digitala nationella prov (förkortat till DNP i materialet). Materialet består dels av matchningar mellan Skolverkets krav och Edtechkartans processer och de leverantörer (medlemmar i Swedish Edtech Industry) som kan bistå er och dels av kompletterande stöd med information om vad kraven betyder och vilka lösningar som finns, tips att tänka på etc.

Målgrupp

Materialet vänder sig framför allt till dig som är övergripande ansvarig för införandet av digitala nationella prov hos en huvudman, på en förvaltning, skola, it-avdelning e.dyl. och som är involverad i de eventuella investeringar, inköp och upphandlingar som behöver göras. 

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet?
Hör gärna av dig till oss via länken här!

Förutsättningar och de delar vårt stödjande material fokuserar på

Tekniska förutsättningar – infrastruktur

Rymmer allt från vilken hårdvara som behövs till hur man säkerställer att rätt användare får tillgång till rätt prov.

Vi har klustrat förutsättningarna och vårt förklarande material i fem delar:

1. Hårdvara

2. Stabil internetuppkoppling

3. Register och registervård

4. Identitets- och behörighetshantering

5. Integrationer och informationsförsörjning

Klicka här för att komma direkt till sidorna om tekniska förutsättningar.

Klicka här för att komma direkt till exempel utifrån olika it-miljöer.

Klicka här för att komma direkt till matchningen mellan krav och leverantörer som kan bistå i arbetet.

Organisatoriska förutsättningar – digital kompetens och support

Förutom att lärare och elever behöver ha viss vana och digital kompetens behöver det också finnas en supportorganisation inför, under och efter provsituationerna.

I vårt stöd fokuserar vi på följande områden:

1. Teknisk och pedagogisk support inför-under- efter provtillfälle

2. Digital kompetens och vana

Klicka här för att komma direkt till sidorna om organisatoriska förutsättningar.

Klicka här för att komma direkt till sidorna som matchar krav med leverantörer som kan bistå er.

Hur redo är ni? En enkel skattning som utgångspunkt.

Här lyfter vi fram ett antal påståenden, konkretiserar dem och pekar er utifrån det vidare till relevanta sidor i vårt stödmaterial samt till de leverantörer som kan vara behjälpliga. Ett sätt att skatta hur långt ni har kommit i era förberedelser och hur redo ni är inför digitala nationella prov i Skolverkets plattform.

Våra påståenden utgår där så är relevant utifrån vilken roll du har: huvudman, skolledare eller pedagog 

Klicka här för att komma direkt till skattningarna.  

Matchning krav och leverantörer

Vill ni ta er direkt till våra sidor där vi matchar Skolverkets krav med leverantörer som kan bistå er i arbetet?

Klicka här för matchning tekniska förutsättningar

Klicka här för matchning organisatoriska förutsättningar

Innehållsförteckning

Klicka på rubrikerna, så kommer du direkt till respektive sida

1. Det digitala ekosystemet – tekniska och organisatoriska förutsättningar
En vägledning i era förberedelser inför digitala nationella prov och för ett hållbart digitalt ekosystem.

2. Hur redo är ni?
En enkel skattning som utgångsläge i era förberedelser och användningen av vårt stödmaterial

3.  Tekniska förutsättningar
Konkretisering av kraven med tips och att tänka på
Informationsförsörjning: exempel utifrån olika it-miljöer
Matchning: Krav – Edtechkartan – Leverantörer – Stöd

4. Organisatoriska förutsättningar
Konkretisering av kraven med tips och att tänka på
Matchning: Krav – Leverantörer – Stöd

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet?
Hör gärna av dig till oss via länken här!