Organisatoriska förutsättningar – matchning

På den här sidan hittar du en matchning och mappning av Skolverkets information och krav gällande de organisatoriska förutsättningarna och de leverantörer som erbjuder tjänster och stöd i ert arbeta med att etablera den organisation som behövs inför, under och efter genomförandet av digitala nationella prov. Det handlar dels om att säkerställa tillgång till teknisk och pedagogisk support och dels om digital kompetens och vana för skolchefer, rektorer, lärare och elever. Således om förutsättningar som behövs även för andra situationer än digitala nationella prov.

Mer om de organisatoriska förutsättningarna

Ytterligare konkretisering och tips gällande Skolverkets beskrivning av de organisatoriska förutsättningarna finns här.

Avtal med leverantörer

Tänk på att se över vilka befintliga avtal ni har i kommunen/huvudman, vilka ramavtal och möjligheter till avrop som finns hos t.ex. Adda Inköpscentral och Kammarkollegiets Avropa.se. En listning över alternativ finns här på Edtechkartan, under vårt stöd Att köpa Edtech: Olika upphandlingsförfaranden

Matchning: Organisatoriska förutsättningar – leverantörer som erbjuder vägledning och stöd

I tabellen nedan har vi mappat och matchat de organisatoriska förutsättningar Skolverkets beskriver med några av de leverantörer* som erbjuder tjänster, råd och stöd för att ni enklare ska kunna hitta relevanta leverantörer att ta hjälp av. 

Teknisk support 

Organisatorisk förutsättning att säkerställa Leverantörer som erbjuder stöd Sammanfattning erbjudande
Organisation för teknisk support, it-support

Skolverkets checklista

Atea

Kontakt:Daniel Söderberg
e-post: daniel.soderberg@atea.se

Vi erbjuder t.ex. 24/7 helpdesk eller en it-tekniker på plats.
Eventful

Kontakt: info@eventful.se
+46(0)10-209 90 01

Vi erbjuder er att teckna support- och förvaltningsavtal i ett antal olika nivåer. Våra förvaltningsavtal inkluderar till exempel teknisk och funktionell support med SLA:er, övervakning av integrationer, strategisk rådgivning och utvecklingsmöten.
Foxway

Kontakt:
niclas.grill@foxway.com

Vi erbjuder processledning, konsulttjänster och utbildning som hjälper er att bli tekniskt, redo för DNP.
Google Erbjuder stöd via partners. Läs mer om vilka här.
Microsoft AB Erbjuder stöd och support direkt eller via partners. Läs mer här.
Qlosr

Kontakt: hello@qlosr.se

Vi är en helhetsleverantör för skolor, med leverans från enhet upp till DNP-kopplingar
TietoEvry Vi har en organisation av teknikkonsulter som kan ge stöd och råd.

Pedagogisk support 

Organisatorisk förutsättning att säkerställa Leverantörer som erbjuder stöd Sammanfattning erbjudande
Organisation för pedagogisk support

Skolverkets checklista

Atea

Kontakt:Daniel Söderberg
e-post: daniel.soderberg@atea.se

Vi utbildar samtalsledare för att stötta i det kollegiala arbetet med de lärmoduler för digitalisering som Skolverket tagit fram. Vi erbjuder även en it-pedagog på plats.
Foxway

Kontakt:
malin.frykman@foxway.com

Vi erbjuder processledning, konsulttjänster och utbildning som hjälper er att bli pedagogiskt och organisatoriskt redo för DNP.
TietoEvry Vi har en organisation av verksamhetskonsulter som kan ge stöd, råd och utbildning.

Digital vana och kompetens, skolchef/skolledare

Organisatorisk förutsättning att säkerställa Leverantörer som erbjuder stöd Sammanfattning erbjudande
Digital vana och kompetens (skolchef, rektor)

Skolverkets information

Atea

Kontakt:Daniel Söderberg
e-post: daniel.soderberg@atea.se

Att definiera ett tydligt nuläge är viktigt för att kunna identifiera hur målet, samt vägen dit, ser ut. Vi bidrar gärna med förstudier och genomlysningar av olika slag så att våra kunder kan fatta väl grundade beslut. Läs mer.
Cisco

Kontakt:
sweden-public@cisco.com

Vi hjälper till att säkerställa att ni har rätt förutsättningar att genomföra DNP utifrån ett uppkopplingsperspektiv, internetanslutning och trådlös uppkoppling (WiFi konnektivitet).
Eventful

Kontakt: utbildning@eventful.se +46(0)10-209 90 01

Eventful hjälper dig som verksamhetsansvarig att navigera i Microsoft och Googles digitala ekosystem. Vi hjälper dig managera och analysera nödvändiga delar för att leda skolans digitala processer. Läs mer.
Foxway

Kontakt:
malin.frykman@foxway.com

Vi erbjuder processledning, konsulttjänster och utbildning som hjälper er att bli pedagogiskt och organisatoriskt redo för DNP.
Google Erbjuder stöd via partners. Läs mer om vilka här.
Microsoft AB

Kontakt: jerkerporat@microsoft.com

Erbjuder en fortbildningscommunity på nätet och ett skolteam på Microsoft. Läs mer här. Se också Educational Transformation Framework här.
TietoEvry Vi har en organisation av verksamhetskonsulter som kan ge stöd, råd och utbildning.

Digital vana och kompetens, lärare

Organisatorisk förutsättning att säkerställa Leverantörer som erbjuder stöd Sammanfattning erbjudande
Digital vana och kompetens (lärare)

Skolverkets material

Atea

Kontakt:Daniel Söderberg
e-post: daniel.soderberg@atea.se

Att leda digitalt utvecklingsarbete är en utbildningsinsats som syftar till att strategiskt förflytta svenskt skolväsende i linje med den nationella digitaliseringsstrategin. Vi tar utgångspunkt i styrdokument, forskning och erfarenhet för att vägleda er i ert arbete med förändringsledning och långsiktig skolutveckling. Läs mer.
Foxway

Kontakt:
malin.frykman@foxway.com

Vi erbjuder processledning, konsulttjänster och utbildning som hjälper er att bli pedagogiskt och organisatoriskt redo för DNP.
Google Erbjuder stöd via partners. Läs mer om vilka här.
Microsoft AB

Kontakt: jerkerporat@microsoft.com

Erbjuder en fortbildningscommunity på nätet och ett skolteam på Microsoft. Läs mer här. Se också Educational Transformation Framework här.
TietoEvry Vi har en organisation av verksamhetskonsulter som kan ge stöd, råd och utbildning.

*leverantörer som är medlemmar i Swedish Edtech Industry

Innehållsförteckning

Klicka på rubrikerna, så kommer du direkt till respektive sida

1. Det digitala ekosystemet – tekniska och organisatoriska förutsättningar
En vägledning i era förberedelser inför digitala nationella prov och för ett hållbart digitalt ekosystem.

2. Hur redo är ni?
En enkel skattning som utgångsläge i era förberedelser och användningen av vårt stödmaterial

3.  Tekniska förutsättningar
– Konkretisering av kraven med tips och att tänka på
– Informationsförsörjning: exempel utifrån olika it-miljöer
Matchning: Krav – Edtechkartan – Leverantörer – Stöd

4. Organisatoriska förutsättningar
– Konkretisering av kraven med tips och att tänka på
Matchning: Krav – Leverantörer – Stöd

Läs mer

Länkar till relevanta externa sidor, där stöd och information finns

– Skolverket

– Skolfederation

– SKR vägledning nationella skrivprov på dator

Målgrupp

Materialet vänder sig framför allt till dig som är övergripande ansvarig för införandet av digitala nationella prov hos en huvudman, på en förvaltning, skola, it-avdelning e.dyl. och som är involverad i de eventuella investeringar, inköp och upphandlingar som behöver göras.

Synpunkter

Har du frågor eller funderingar gällande materialet?
Hör gärna av dig till oss via länken här!