Identitets- och infrastrukturhantering
Digital infrastruktur
Hantering av digitala
skolverktyg
Hårdvara
Katalogtjänster och
metakataloger
Managering av hårdvara och
mjukvara
Provisionering av
användarkonton
Administration
Ansökan och placering
Bedömning av kunskapsnivå
Ekonomihantering inom och
mellan organisationer
Elevantagning
Hantera personrelaterad
information
Kommunalt aktivitetsansvar
Skapa underlag för avgifter
och utbetalningar
Skolpliktsbevakning
Skolskjutsplanering