Edtechkartan.se ger en övergripande bild av det breda ekosystem av edtechlösningar som finns kopplat till den svenska skolans processer och behov.
Läs mer >

Lämna Feedback!
Schema
Närvaro- och
frånvarohantering
Resursbokning
Schemaläggning och
schemavisning
Tjänsteplanering
Stödprocesser
Analysera verksamhetsdata
Journalhantering elevhälsan
Systematiskt kvalitetsarbete
Organisation
Administration av studieplaner
och kursplaner
Myndighetsrapportering
Organisationshantering -
grunduppgifter
skolorganisation
Personalhantering