Edtechkartan.se ger en övergripande bild av det breda ekosystem av edtechlösningar som finns kopplat till den svenska skolans processer och behov.
Läs mer >

Lämna Feedback!
Identitets- och Infrastrukturhantering
Hantering av digitala
skolverktyg
Hårdvara
IDP och SSO-tjänster
Katalogtjänster och
metakataloger
Managering av hårdvara och
mjukvara
Provisionering av
användarkonton
Administration
Ansökan och placering
Bedömning av kunskapsnivå
Ekonomihantering inom och
mellan organisationer
Elevantagning
Hantera personrelaterad
information
Kommunalt aktivitetsansvar
Skapa underlag för avgifter
och utbetalningar
Skolpliktsbevakning
Skolskjutsplanering